Twoje zamówienie close
Łącznie do zapłaty: 0,00 zł
Kontynuuj zakupy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Alkohol-online.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu .

2. Właścicielem Sklepu jest: Tabak Grupa sp. z o.o., z siedzibą Kalisz, ul Złota 126, NIP: 618-19-14-83, tel 62 767 46 07

3. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski - zwana dalej Kupującym. Kupujący w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa musi być osoba pełnoletnią, czyli mieć 18 lat i być osoba trzeźwą w momencie dokonywania zakupów na stronie www.alkohol-online.pl.

4. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

5. Ceny produktów znajdujących się w naszym sklepie wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT.

6. Klienci hurtowi w celu złożenia zamówienia proszeni są o kontakt telefoniczny po nr. 798 972 914. Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu skanu dokumentów firmy na adres biuro@alkohol-online.pl.

7. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8.Wszystkie produkty prezentowane na naszej stronie internetowej są produktami oryginalnymi. Są przechowywane zgodnie z wytycznymi producentów, tzn. w odpowiednich temperaturach i oświetleniu. Wszystkie towary posiadają akcyzę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podlegają kontroli przez organy do tego powołane.

§2

Rejestracja

1. W celu utworzenia konta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.


2. Rejestracja nie jest konieczna do dokonania zakupu.


3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Tabak Grupa na alkohol-online.pl i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Tabak Grupa poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.


4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.


5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Tabak Grupa oraz inne wymagane prawem informacje. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.


6. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Klienta w procesie rejestracji danymi, w tym adresami e-mail innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania umowy prowadzenia konta Klienta.


7. Klient nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem alkohol-online.pl w sposób zakłócający korzystanie z tych usług innym Klientom, jak również dostarczać treści o charakterze bezprawnym

.
8. Klientowi nie wolno udostępniać konta innym osobom do korzystania, w szczególności ujawniać hasła dostępowego. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Tabak Grupa, jeśli dane dostępowe do konta zostały przejęte przez osoby trzecie i w miarę możliwości wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówienia, dostępny na stronie internetowej, poprzez dodanie wybranego towaru do koszyka. Klient po zakończeniu wybierania Towaru, wskazuje miejsce dostarczenia zamówienia oraz formę dokonania opłaty za zamówienie, a następnie dokonuje Zakupu, wybierając przycisk „Zamawiam”.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych osobowych lub sposobu zapłaty.

3. Złożenie zamówienia oznacza upoważnienie przez Klienta dla pracownika Tabak Grupa do zakupu w jego imieniu towarów w sklepie stacjonarnym firmy, a po otrzymaniu całkowitej zapłaty na konto alkohol-online.pl do wysyłki zakupionego towaru na adres wskazany przez Klienta.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. W przypadku braku produktu, Sklep informuje o tym fakcie Klienta przesyłając na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej komunikat – informujący, że Sklep nie może potwierdzić złożonego zamówienia, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na dany produkt . W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zakupu informując o tym Sklep, wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na produkt lub dokonać zakupu innego towaru.

6. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez otrzymanie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§4Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem – wówczas konsultant na okres 7 dni rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym na stronie internetowej Sklepu bądź przesłanym w e mailu do Klienta,

b) gotówką - przy odbiorze zamówionego towaru w siedzibie firmy,

2. Cena przesyłki określona jest w cenniku dostawy.

3. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu środków na naszym koncie firmowym.

4.W celu dokonania Płatności w sposób, w którym mowa w ust. 1b Klient zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego e-Service.pl umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

5. Firma potwierdza dokonanie płatności , o której mowa w ust.1bc, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej TNT. Udostępniamy również możliwość odbioru osobistego przez Klienta w siedzibie firmy bądź w jednym z naszych sklepów stacjonarnych.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Sprzedawca dostarcza towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury Vat, jeżeli otrzymał od Klienta dane niezbędne do jej wystawienia.

4.Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży promocyjnych produktów, których ilość jest ograniczona realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia. Klient oświadcza, że posiada zgodę osoby, na której adres nastąpi dostawa Zamówienia, na przetwarzanie jej danych osobowych przez Alkohol-online.pl.

4. Po otrzymaniu Towaru Klient powinien w obecności doręczającej firmy kurierskiej dokonać sprawdzenia przesyłki.

5. Zamówione produkty dostarczamy wyłącznie na terenie Polski.

6. Kurierzy dostarczają przesyłki w dni robocze w godzinach 8:00 - 18:00, dokładna godzina doręczenia zależy od adresu dostawy.

7. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Prosimy uwzględnić iż nasi dostawcy nie dostarczają przesyłek w soboty, niedziele i święta.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu, bądź wynikających z winy firmy kurierskiej.

§6

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. Wszystkie przypadki dotyczące wad fabrycznych lub uszkodzeń mechanicznych towaru prosimy zgłaszać do alkohol-online.pl.. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki (wgnieciona lub rozdarta paczka) należy otworzyć paczkę w obecności kuriera i jeżeli jej zawartość została uszkodzona, sporządzić wraz z kurierem protokół szkody. Następnie prosimy skontaktować się z pracownikiem alkohol-online.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuto@alkohol-online.pl lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji. Produkt prosimy do nas odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i wypełnionym formularzem reklamacyjnym Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Paczkę odpowiednio zabezpieczoną prosimy odesłać pod adres Tabak Grupa sp. z o.o. Kalisz ul Złota 126 - koniecznie z dopiskiem reklamacja. Po otrzymaniu przesyłki produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub w przypadku braku produktu, zostaną zwrócone pieniądze.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Z zakupionego produktu można zrezygnować w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (bez podania przyczyny), zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów.

2. Produkt należy do nas odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i numerem własnego konta bankowego. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Nie zwracamy kosztów odesłania do nas produktu. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Paczkę (odpowiednio zabezpieczoną) należy odesłać pod adres:
Tabak Grupa sp. z o.o., 62-800 Kalisz ul Złota 126

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawarta , a Klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 8

Gwarancja1. Towary sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta produktu bądź dystrybutora.


2. Informacja o gwarancji zostanie przekazana Klientowi wraz z towarem.§9

Ochrona prywatności

1. Celem złożenia zamówienia Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych (newsletter)

3. Firma Tabak Grupa sp. .z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w polityce prywatności sklepu internetowego.

4. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Każdy kto przekaże Tabak Grupa swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6. Tabak Grupa chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
§ 10

Postanowienia końcowe1. W przypadku powstania sporu Strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientem a Tabaka Grupa sp. z o.o. związane z realizacją zamówienia dokonanego przez Klienta poddane są pod rozstrzygniecie Sądu właściwego dla siedziby Tabak Grupa sp. z o.o., na co Klient wyraża zgodę.


3. Tabak Grupa zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie Rezerwacje przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonywania Rezerwacji przez Odbiorcę. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia opublikowania na alkohol-online.pl. Tabak Grupa poinformuje Odbiorcę na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Odbiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Tabak Grupa w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu przez Odbiorcę skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.


4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25-05-2018r

                                                                       § 11 Cennik dostawy :

1. Kurier FEDEX (przedpłata) - 30 zł

2. Odbiór w sklepie stacjonarnym - koszt 0,00 zł. 

§ 12 Lista sklepów stacjonarnych :

MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON DO SKLEPU
63-300 Kalisz ul. Złota 126  515-230-341 
88-100 Inowrocław ul.Królowej Jadwigi 47/C 515-230-308
62-800 Kalisz ul. Górnośląska 48 515-230-361
62-800 Kalisz ul. Śródmiejska 4a 515-230-354
62-800 Kalisz ul. Polna 110 515-230-311
63-600 Kępno ul. Rynek 39 515-230-363
62-600 Koło ul. Wojciechowskiego 10 515-230-367
62-500 Konin ul. 11 Listopada 40 515-230-349
63-720 Krotoszyn ul. Rynek 16 515-230-372
88-150 Kruszwica ul. Kujawska 515-230-373
88-150 Kruszwica ul. Niepodległości 6 515-230-374
88-300 Mogilno ul. Hallera 9/2 515-230-314
88-300 Mogilno ul. Jagiełły2 515-230-376
63-400 Ostrów Wlkp. ul. Kaliska 120 515-230-355
63-400 Ostrów Wlkp. ul. Raszkowska 158 515-230-379
88-230 Piotrków Kuj. ul. Poznańska 1 515-230-382
63-300 Pleszew ul. Poznańska 20 515-230-320
88-200 Radziejów ul. Brzeska 27 515-230-316
62-400 Słupca ul. Traugutta 12e 515-230-315
62-610 Sompolno ul. Piotrkowska 3 515-230-389
88-320 Strzelno ul. Św. Ducha 30 515-230-350
56-500 Syców ul. Kasztanowa 6 515-230-309
87-200 Wąbrzeźno ul. 1 Maja 36 515-230-307
62-300 Września ul. Chrobrego 8 515-230-365